نقدوبررسی کتاب ریاضی پایه اول

کلاس درس ریاضی

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی 1390ساعت 20:9  توسط مژگان فرزادپور  | 

تم نهم:(کلاس درس)

صفحه57:اهداف:آشنایی با نقشه،پرچم،رهبر،امام،چپ و راست و ستون است.در این صفحه گروه بندی را یاد می گیرند که بچه ها بصورت گروهی این مطلب را یاد می گیرند.


صفحه58:بشمار و بنویس:اهداف:شمارش اشکال بصورت شفاهی و بعد بصورت چوب خط و بعد نوشتن عدد می باشد.در قسمت پایین جدول سودوکو به صورت 4*4می باشد.


صفحه59:بشمار و بنویس:اهداف:مفهوم اصلی عدد 5 و یادگیری لین عدد و طریقه ی نوشتن صحیح عدد 5 می باشد.این مفهوم با انگشتان دست،اشکال مختلف و چوب کبریت و چوب خط برای دانش آموزان تداعی خواهد شد.


صفحه60:الگویابی کن:اهداف:تقارن اشکال،پیدا کردن نیمه ی دیگر شکل با مداد رنگی است.در قسمت وسط رنگ آمیزی نصف شکل است که مفهوم تقارن را نشان می دهد.در قسمت پایین الگویابی جدول شطرنجی می باشد که بچه ها می توانند الگوهای پنج تایی دیگری که به ذهنشان می رسد را روی کاغذ شطرنجی بکشند.


صفحه61:بشمار و بنویس:هدف اصلی مفهوم جمع است که ابتدا با اشیا ملموس و سپس با انگشتان دست و پس از آن با تابلو است در آخر در کتاب حل می کنند.هدف یادگیری حاصل جمع می باشد.


صفحه62:بشمار و بنویس:هدف مفهوم باقیمانده و تقسیم می باشد که بصورت دست ورزی تصویری و کلامی انجام می دهیم تا به باقیمانده برسیم.اول از اشکال هندسی یا مداد رنگی استفاده می کنیم بعد از آن از انگشتان دست استفاده می کنیم و بعد از آن با کشیدن اشکال روی تابلو و در آخر در کتاب حل می کنیم.بعد از یادگیری مفهوم صفر را هم یاد می دهیم وطرز نوشتن صفر را یاد می دهیم.


صفحه63:بشمار و بنویس:هدف شمارش شکل ها می باشد به تعداد شکل های بالا در قسمت پایین عدد را می نویسند.هدف دقت در شکل های مثل هم و یادگیری اعداد تا 5 می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی 1390ساعت 20:5  توسط مژگان فرزادپور  | 

دستان کوچک آرزوهای بزرگ دارند.


+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی 1390ساعت 19:36  توسط مژگان فرزادپور 

تم هشتم : (نماز و عبادت )

صفحه 50 :

اهداف : روبه قبله ایستادن ، درست نماز خواندن ، آموزش حجاب ، پاکیزگی ، کاشی کاری اسلامی و رنگ سفیدنشانه ی پاکیزگی است می باشد که در بحث گروهی بچه ها به این اهداف رسیدیم


صفحه 51 :بشمار و بگو

 نفر جا می شوند، که می شود 5تا ،در حال حاضر چند نفر نشستند  ،چند تاصندلی خالی است که بچه ها جواب می دهند در این صفحه به این صورت سه میز هست که به این روش حل می شوند مفهوم تفریق را می رساند


صفحه  52 بشمار و بنویس

هدف این صفحه شمارش عدد سه و نوشتن آن می باشد ،نماد عدد سه را یاد می گیرند که برای یادگیری عدد سه، اول از انگشتان دست هااستفاده می کینم تا یادگیری ماندگار شود  در ادامه با اشکال مختلف این کار انجام می دهیم درادامه طریقه نوشتن عدد سه رایادمی گیرند.


صفحه 53 الگو یابی کن

هدف این صفحه استفاده از صفحه شطرنجی بزرگ و کوچک می باشد قسمت بالا شطرنجی بزرگ است باید بچه ها بایدالگو را ادامه دهند در ادامه در سمت راست باید طرح الگو را بکشند. در قسمت پایین هم همین طور ادامه دهند البته شطرنجی کوچک می باشد وخانه ها را باید پررنگ کنند وسمت راست الگوی پایین راهم طرح الگورا بکشند.


صفحه 54 :بشمار وبنویس

اهداف این صفحه معرفی عدد چهار و نوشتن عدد چهار ،برای یادگیری اول از انگشتان دست ها استفاده می کنند در ادامه از وسایلی که چهار دارند می پرسم که بجه ها می گویند چهار گوش ، چهار چرخ ،چهارپا ،چهارراه و غیره که جند مورد را هم خودم گفتم مثل : چهار پایه، چهارنظام و چهار ضلعی  در ادامه طریقه صحیح نوشتن عدد چهاررا درست یادمی گیرند.


صفحه 55 :بشمار و بنویس

در این صفحه باتوجه به شکل ها باید عدد مناسب را بنویسند و در قسمت پایین اندازه گیری هر شکل با گیره است که می خواهد طول را یاد دهد.


صفحه56:با ابزار کار کن

هدف این است که عددهای مثل هم را با خط کش وصل کنند و شکلی زیبا درآورند.در قسمت پایین جدول سودوکو می باشد به جای رنگ از اعداد استفاده می کنند.در این قسمت با کاغذ آچار انجام می دهیم تا خوب یاد بگیرند و بعد شکل را با خط کش در کتاب انجام می دهند.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 22:52  توسط مژگان فرزادپور  | 

بچه ها سر زنگ ریاضی

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 13:17  توسط مژگان فرزادپور  | 

میزان تغییرات برنامه درسی ریاضی پایه اول ابتدایی


رویكرد برنامه درسی : (تغییرات كلی)  - تغییر موضوع محوری به فرآیند محوری باتاكید بر حل مسئله؛ -         زمینه سازی برای شكوفایی فطرت الهی بااستفاده مطلوب از موقعیت های ایجاد شده؛ اهداف برنامه درسی (تغییرات كلی) - با توجه به عناصر پنج گانه اهداف كلی برنامه درسی ملی، اهداف برنامه ریاضی تغییر یافته است. محتوای برنامه درسی: (تغییرجزئی) محتواهای درك عدد، جبر و الگوهای هندسه و اندازه گیری آمار واحتمال تغییرات وسیعی داشته اند. راهبردهای یاددهی-یادگیری: (تغییرات كلی) نگاه به حل مسئله، برقراری ارتباط، استدلال و اثبات به كارگیری زبان ریاضی و مهارت های كلامی و استراتژیهای حل مسئله واستفاده از نمایشهای مختلف مفهوم و نیز ساخت مفهوم با استفاده از تجربه عملی راهبردهای ارزشیابی : (تغییرجزئی)  راهبردهای ارزشیابی به صورت كمی و كیفی بر اساس سند برنامه درسی ملی است. فضا/مواد : (تغییرجزئی) - به ابزارهای  كمك آموزشی مانند خط كش و شابلون و حتی ماشین حساب توجه شده است.
+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 12:27  توسط مژگان فرزادپور  | 

تم هفتم:(جشن تولد)

صفحه43:هدف های اصلی آداب هدیه دادن،احترام گذاشتن،به یاد تولد بودن،دعوت برای تولد،بالا و پایین،جلو و عقب،ستون،تکیه بر عدد 5،شادی و تزیینات برای تولد می باشد که از بچه ها به صورت گروهی پرسیده می شودتا به هدف های ذکر شده برسیم.


صفحه44:بشمار و بنویس:هدف مفهوم تفریق می باشد.مفهوم باقیمانده را یاد می گیرند.این مفاهیم را با کیک نشان می دهد.مثلا چند کیک برداشته شده چند تا باقی مانده است سپس با چوب خط باقیمانده را نشان می دهند.در پایین صفحه مربع های شگفت انگیز را که از چهار رنگ می باشد انجام می دهند.


صفحه45:بشمار و بنویس:هدف اصلی یادگیری عدد1 می باشد.نگرش توحید پرستی و یگانگی خدا را معرفی می کند و چیزهایی که یکی هستند مثل خانه ی خدا،خورشید،قرآن،قلب و ماه را مورد توجه قرار می دهد.در آخر باید بچه ها به یگانگی خدا برسندو در پایان طرز نوشتن عدد یک را یاد بگیرند.


صفحه46:الگویابی:هدف دست ورزی و استفاده از شطرنجی بودن است.که شکلی را باید درست کنند و الگویابی کنند و با رنگ هایی که خواسته شده انجام دهند.در قسمت پایین هم مربع های شطرنجی را رنگ می کنند و در آخر هر شکل نوع الگو را باید در قسمت راست بکشند.


صفحه47:بشمار و بگو و بنویس:هدف مفهوم اصلی عدد 2 و رسم الخط این عدد می باشد.اول اشکال دوتا دوتا وجود دارد.مثل دو دست،دو چشم،دو پاو...و در آخر به رسم الخط عدد 2 می رسیم.


صفحه48:بشمار و بنویس:هدف تشخیص عدد درست می باشد که باید دور عدد درست خط بکشند و در قسمت پایین با استفاده از خط کش الگو را ادامه دهند.


صفحه49:با ابزار کار کن:کار با شابلون یا خط کش طرح دار می باشد که با شابلون طرح مورد نظر را می کشند و خط کش را طوری جابجا می کنند که دقیقا طرح دیگر مثل آن در بیاید.هدف اصلی آن تقارن می باشد.

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 12:17  توسط مژگان فرزادپور  | 

تم دوم(امنیت خاطر خانواده از خانه)

امام صادق علیه السلام :

مَن حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهلِ بَیتِهِ مُدَّ لَهُ فى عُمُرِهِ

هر کس به شایستگى در حقّ خانواده اش نیکى کند ، عمرش طولانى مى شود .

کافى ، ج2 ، ص105 ، ح11

 

اهداف:شمارش اعداد۱تا۵،اشکال هندسی،توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی،عبور و مرور،توجه به محیط زیست،توجه به حجاب،کمک به دیگران و دوست یابی.

در این تم شناختی بچه ها باید به هدف کمک کردن به دیگران که یکی از آداب اسلامی است برسند،همچنین وقتی که از خانه بیرون می آیند در خانه را قفل کنند و قوانین را در مسیر راه رعایت کنند.

صفحه ۹:رنگ آمیزی است که به تعداد شکل های سمت چپ از سمت راست جدا کرده و رنگ کنند که تناظر یک به یک را نشان می دهد.همچنین دست ورزی و دقت در رنگ آمیزی است.

قسمت دوم این صفحه رنگ آمیزی مربع های شگفت انگیز است که با توجه به رنگ ها،که از سه رنگ می باشد باید طوری انتخاب کنند که تکراری نباشد ،این جدول رنگ آمیزی،آمادگی برای جدول های اعداد سودوکو می باشد.

 

صفحه۱۰:بشمارو بگو:تعداد شکل های هر دسته را نگاه کرده و سریع بگوید،که پرورش مهارت کلامی دانش آموز را در شمارش زیاد می کند و این تمرین آنقدر تکرار می شود تا سرعت عمل دانش آموز بالا رود که من با تمرین دو جلسه ای با اشکال و بعد کتاب به این نتیجه رسیدم.

قسمت پایین صفحه با توجه به الگو شکل ها را کشیده و رنگ آمیزی می کنند که در این قسمت تشخیص اشکال هندسی و درست رنگ کردن خیلی مهم می باشد.

 

صفحه ۱۱:بشمار و بگو:هدف این صفحه نشان دادن تعداد اشکال با انگشتان دست،شکل های سمت راست با دست راست و شکل های سمت چپ را با دست چپ می باشد که تناظر یک به یک اعداد و دست ورزی اعداد را نشان می دهد.

 

صفحه ۱۲:بشمار و بگو:در این صفحه که ادامه صفحه قبل می باشد باید به شکل نگاه کرده و در ذهن خود یکی اضافه کرده بعد با انگشتان یک دست آن عدد را نشان دهند که این کار نگه داری ذهنی بچه ها را نشان می دهد.                                  

قسمت پایین الگویابی مانند صفحه ۱۰ می باشد و تشخیص اشکال هندسی مهم است.

 

صفحه ۱۳:بشمار و بگو:در این قسمت کاغذ شطرنجی را نشان می دهد که روی آن نقطه هایی را قرار داده تا دانش آموز رنگ کند در این قسمت در رنگ آمیزی مربع ها خیلی مهم است که تمیز در آید.قسمت پایین مربع های شگفت انگیز است که در این قسمت علاوه بر رنگ،کشیدن شکل مهم است.

 

صفحه ۱۴:بشمار و بگو:در این قسمت شمارش اعداد می باشد که با توجه به شکل داده شده عدد قبل شکل و عدد بعد شکل را با انگشتان دست نشان می دهد که مهارت دست ورزی و نگه داری ذهنیبچه ها را بالا می برد.

در قسمت پایین الگویابی در روی کاغذ شطرنجی می باشد که باید با توجه به الگو رنگ آمیزی کنند.

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 0:0  توسط مژگان فرزادپور  | 

تم ششم:(همکاری)

قال الباقر ( علیه السلام) :
.. یا معشر المؤمنین تألفوا و تعاطفوا.
امام محمد باقر ( علیه السلام) فرمود:
هان ای گروه مؤمنان، مأنوس و متحد باشید و به هم مهربانی کنید.

الکافی، جلد 2، ص .345


صفحه36:تم شناختی همکاری می باشد.هدف:بالا و پایین،شمارش ترتیبی،درست کار را انجام دادن،جمع آوری وسایل،داستان سازی و کشیدن نقاشی با یکدیگر است.


صفحه37:بشمار و بگو:هدف:مفهوم دست ورزی و جمع می باشد.به تعداد چینه های سمت چپ و راست رنگ می کنند.اولش با چینه ها این کار را انجام می دهند.بعد از آن با دستانشان انجام می دهند.یاد می گیرند از پایین به بالا رنگ کنند.


صفحه 38:بشمار و بنویس:هدف دست ورزی و شمارش اعداد می باشدو در ادامه شکل های مثل هم و بعد از آن شکل های مثل هم را کم می کنند یعنی با دستانشان نشان می دهند بعد شکل های مثل هم را از با انگشتانشان ببندند و بعد در دایره باقی مانده را چوب خط بکشند.


صفحه39:الگویابی کن:مانند درس های قبل که الگویابی بود انجام دهند.توجه به با دقت کشیدن خط ها با توجه به رنگ های داده شده الگو را در سمت راست انجام دهند بعد همین الگو را در دفتر شطرنجی انجام دهند.


صفحه40:بشمار و رنگ کن:از چینه هایی که سمت چپ قرار دارند به تعداد چوب خط ها از بالا به پایین خط بزنند بعد به تعداد چینه های مانده در سمت راست از پایین به بالا باید رنگ بزنند که این قسمت مفهوم کاهشی می باشد.


صفحه41:بشمار و بگو:هدف داستان سازی بر اساس تصویر ها است که محل شروع را با پیکان نشان داده است.تا پایان باید برایش داستان بسازد که مفهوم جمع و تفرق می باشد.


صفحه42:با ابزار کار کن:هدف دست ورزی و تقارن می باشد مثل-کپی کردن-که بچه ها با شابلون شکل را می کشند بعد برگه را تا می کنند تا اثرش روی کاغذ بماند.باید به تقارن برسند.

+ نوشته شده در  جمعه دوم دی 1390ساعت 20:36  توسط مژگان فرزادپور  | 

تم پنجم(رفتن به طبیعت)

صفحه۲۹:هدف به طبیعت رفتن با ماشین،مواظبت از طبیعت،استراحت،بازی کردن،شمارش اعداد ۱تا۵،قانون نشستن در ماشین و طبیعت،خلقت طبیعت توسط خدا-انواع ورزش ها را در طبیعت می توان انجام داد مثل والیبال،تنیس،...-ریختن زباله در کیسه و فضای سبز را کثیف نکردن می باشد.که در این تم بچه ها مطالب زیادی یاد می گیرند.حتی بعضی از بچه ها خاطراتی را تعریف می کنند.این تصاویر عنوانی در اول هر تم خیلی خوب می باشد که بچه ها را به فکر کردن وادار می کند.

 

صفحه۳۰:بشمار و بگو:هدف سرشماری،شمارش اعداد با چوب خط،سمت راست و چپ،مفهوم جمع است.اول با اشیا ی ملموس انجام می دهیم بعد از روی تصویر چوب خط را می کشیدیم.

 

صفحه۳۱:بشمار و بگو:هدف مفهوم تفریق را توضیح می دهد-دست ورزی،شمارش سریع،مفهوم تفریق به صورت کلامی-اول مجموعه اعداد را یاد می گیرند بعد کم کردن با دست را نشان می دهند که این دو صفحه در کنار هم هیچ مناسبتی ندارد.

 

صفحه۳۲:الگویابی:هدف الگویابی و الگوهای متناظر،رنگ آمیزی و درست کردن شکل های زیبا و توجه به الگوهای کلاسی مثل موزاییک،پنجره ها،شناخت رنگ،جهت ها و درست کشیدن خط ها است.

 

صفحه۳۳:بشمار و بنویس:هدف دست ورزی،سرشماری و مفهوم کاهشی تفریق می باشد.مفهوم کم کردن را یاد می گیرند بعد به صورت چوب خط می نویسند.تفریق کاهشی تا عدد ۵ می باشد.دست را باز کردن و به تعداد شکل ها انگشتان را بستن می باشد که این خیلی خوب است.

 

صفحه۳۴:الگو یابی:مانند صفحات قبل مطابق الگو رنگ آمیزی کنند و بعد از آن با توجه به الگو،الگو یابی را که یاد گرفتند در سمت راست باید این کار را انجام دهند و الگو را بکشند.

 

صفحه ۳۵:با ابزار کار کن:هدف کشیدن شکل ها روی کاغذ و بعد بریدن آن ها است-استفاده از شابلون برای این کار-هدف مهارت دست ورزی و کار با قیچی و خط کش می باشد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:41  توسط مژگان فرزادپور  |